Navigering
Våra tjänster
Entreprenader:
Med byggentreprenörer och beställare från fastighetsbranschen på någon av följande avtalsformer:
Generalentreprenad
Utförande entreprenad
Delad entreprenad
Total entreprenad
Ramavtalsupphandlad entreprenad
OVK-åtaganden:
Besiktning av luftbehandlingsanläggningar och fastigheter.
Felsökning och åtgärdanden av besiktningspunkter.
Luftmängdsmätningar:
Injustering efter utförda entreprenadsarbeten.
Felsökning och ominjusteringar av kunders anläggningar.
Serviceåtaganden:
Felsökningar på anläggningar ( styr- och mekaniska fel )
Byten av filtermedia
Smörjning, lagerbyten.
Uppgradering av fläktar
Reparationer av värme- & kylbatterier.
Sanering:
Videofilmning av kanalsystem
Rengöring av anläggningsdelar
Rengöring av hela kanalsystem

Bindning av befintligt isolermaterial
VÄSTBERGA VENT.SERVICE AB - info@vastventservice.se


Referens
Till första sidan Så jobbar vi Tjänster Referensobjekt Kontakta oss info@vastventservice.se